Hộp carton, thùng carton vận chuyển điện thoại, hàng điện tử

Hộp carton, thùng carton có sẵn kích thước 10x5x16cm để vận chuyển điện thoại, hàng điện tử. 

Xem tiếp